بونوس:
200 هزار تومان
بونوس خوش آمد گویی
* فقط مشتریان جدید. 100٪ پاداش مسابقه + اولین واریز.
5,0 rating
5.0
اعمال شرایط و ضوابط
فقط مشتریان جدید

بونوس:
200 هزار تومان
بونوس خوش آمد گویی
* فقط مشتریان جدید. 100٪ پاداش مسابقه + اولین واریز.
2,5 rating
2.5
اعمال شرایط و ضوابط
فقط مشتریان جدید

معرفی و آموزش انواع بازی های پوکر سه کارتی

معرفی و آموزش انواع بازی های پوکر سه کارتی – چطور در بازی پوکر سه کارتی برنده شویم؟ پوکر سه کارتی یکی از گونه های بازی پوکر است که با 52 کارت بازی می شود. این بازی در واقع یک بازی پوکر واقعی به شمار نمی آید، زیرا شما آن را در برابر دیلر بازی می کنید، نه سایر بازیکنان. از بعضی جهات، این بازی بیشتر شبیه یک بازی بلک جک است. محبوبیت این بازی ناشی از آسان بودن و لذت بخش بودن اجرای آن است. حاشیه سود میزبان در پوکر سه کارتی کم بوده و در بازه 2٪ تا 4٪ می باشد.

پوکر سه کارتی را می توان به صورت دو بازی جداگانه هم زمان و هم مکان در نظر گرفت. یکی از بازی ها Ante / Play (ثبت شرط اول/ بازی) و بازی دیگر Pair Plus (جفت پلاس) است.

در هر دو بازی از رتبه بندی استاندارد دست پوکر استفاده می شود. اما چند استثنا نیز وجود دارد. در این بازی یک استرایت یک فلاش را می برد. و سه هم نوع بر فلاش و استرایت غالب می شوند.

نحوه ی بازی پوکر سه کارتی Ante / Play

Ante / Play گونه ای از بازی پوکر سه کارتی است که در آن بازیکن سعی می کند بر دست دیلر غالب آید. این بازی شبیه به بلک جک است، اما برنده در آن، به جای استفاده از یک سیستم امتیاز برای نزدیک شدن به21با رتبه ی کارت های دست پوکر تعیین می شود.

 1. در بازی Ante / Play ، آنته یا شرط اولیه را قرار می دهید و سپس یک دست سه کارتی پوکر به شما داده می شود. اگر دست را دوست داشته باشید، می توانید شرط دیگری بگذارید، شرط “حین بازی” به اندازه ی شرط آنته ی شما خواهد بود. اگر فلد کنید، آنته را می بازید.
 2. دیلر بعد از اینکه همه بازیکنان به کارت های خود نگاه کردند و تصمیم گرفتند که شرط ارائه دهند یا فلد کنند، کارت های خود را رو می کند. دیلر برای واجد شرایط بودن به یک جفت ملکه یا بهتر از آن نیاز دارد.
 3. اگر دیلر صلاحیت لازم را نداشته باشد، به شرط های آنته پولی برابر پرداخت می شود.
 4. شرط های حین بازی در این شرایط برگشت داده و پرداخت نمی شود.
 5. اگر دیلر دستی دارای ملکه ها یا بهتر از آن باشد، “واجد شرایط شده” و سپس دست دیلر با دست هر بازیکن مقایسه می شود. دست های برنده بر شرط های حین بازی و آنته ی خود پرداختی برابر دریافت می کنند.

یک فلاش استرایت، سه هم نوع، یا استرایت صرفا در شرط های آنته واجد شرایط دریافت بانس پرداخت می باشند. در صورت باخت بازیکن به دیلر نیز این بانس پرداخت خواهد شد.

معرفی و آموزش انواع بازی های پوکر سه کارتی

یک فلاش استرایت واجد شرایط دریافت بانس پرداخت 1 به 5 در شرط آنته است.

سه هم رتبه واجد شرایط دریافت بانس پرداخت 1 به 4 در شرط آنته است.

یک استرایت واجد شرایط دریافت بانس پرداخت 1 به 1 در شرط آنته است.

نحوه ی بازی پوکر سه کارتی Pair Plus

Pair Plus گونه ای از پوکر های سه کارتی است که بر اساس قدرت دست شما سود پرداخت می کند. با داشتن دستی با ارزش نیازی به مقایسه ی دست خود با دیلر ندارید و سود لازم به شما تعلق می گیرد.

Pair Plus یک بازی غیررقابتی مانند ماشین اسلات است، البته شباهت بیشتری به پوکر ویدئویی دارد. زیرا پرداخت سود به قدرت دست پوکر شما بستگی دارد.

باز پرداخت های عمومی برای این بازی چنین خواهند بود:

دست باز پرداخت
فلاش استرایت 1 در 40
سه هم خال 1 در 30
استرایت 1 در 6
فلاش 1 در 4
جفت 1 در 1

بازی با هر دو- Pair Plus و Ante/Play

اگر با هر دو گزینه ی Ante / Play و Pair Plus بازی می کنید و شرط آنته ی خود را فلد می کنید، شرط Pair Plus تان هم فلد می شود. اما اگر دستی داشتید که بتوانید هر نوع پرداختی در شرط Pair Plus کسب کنید، هرگز تمایلی به فلد کردن آن دست در وضعیت Ante / Play نخواهید داشت.

قوانین پوکر سه کارتی

اجرای بازی پوکر سه کارتی پس از یادگیری قوانین لازم بازی و تمرین کافی قبل از شروع به بازی با پول واقعی برای بازیکنان بسیار آسان خواهد بود. مهمترین نکته در این بازی، یادگیری قوانین آن است تا بر اساس آن بتوانید حرکت های درست را شناسایی کرده و با نحوه ی درست بازی آشنایی داشته باشید.

قانون اول: بازیکنان یک شرط ante  و/یا Pair Plus  ارائه می دهند.

قانون دوم: دیلر به بازیکنان سه کارت داده و سپس سه کارت برای خود برمی دارد. بازیکنان کارت های خود را نگاه می کنند، و کارت های دیلر به پشت باقی می بانند.

قانون سوم: در صورت بازی شرط آنته، بازیکن تصمیم به فلد یا افزایش می گیرد.

قانون چهارم: در صورت فلد کردن بازیکن، شرط آنته تقویت می شود.

قانون پنجم: در صورت تمایل بازیکن به افزایش، شرط حین بازی باید برابر با شرط آنته ارائه شود.

قانون ششم: دیلر کارت هایش را رو می کند.

قانون هفتم: دیلر برای واجد شرایط شدن باید یک ملکه یا بالاتر از آن را نشان دهد.

قانون هشتم: در صورت واجدشرایط نشدن دیلر، بازیکن پولی برابر شرط آنته دریافت کرده و شرط حین بازی پوش می شود.

قانون نهم: در صورت واجد شرایط شدن بازیکن، دست بازیکن و دیلر رو می شود و دست قوی تر برنده می شود.

قانون دهم: در صورت داشتن دست قوی توسط بازیکن، پولی برابر شرط آنته و حین بازی به بازیکن پرداخت می شود.

قانون یازدهم: در صورتی که دیلر دست قوی داشته باشد، دو شرط آنته و حین بازی می بازند.

قانون دوازدم: در صورت برابری دست بازیکن و دیلر، دو شرط آنته و حین بازی می بازند.

قانون سیزدهم: در صورت ارائه ی شرط آنته، و نمایش یک دست استرایت یا باارزش تر توسط بازیکن، بانس آنته بدون توجه به ارزش دست ارائه می شود.

قانون چهاردهم: شرط ParPlus بر اساس ارزش دست پوکر بازیکن به وی سود می دهد.

قانون پانزدهم: پرداختی های شرط های ParPlus و آنته  را می توان در جعبه ی پرداخت های بازی مشاهده کرد.

سایت شرط بندی بت پرادو

دست های پوکر سه کارتی

یادگیری رتبه ی دست ها قبل از شروع بازی و یا اعمال استراتژی در پوکر سه کارتی بسیار مهم است. یک دست پوکر به یک دست کارتی که به شما پخش شده است گفته می شود. در پوکر سه کارتی، بازیکن باید سه کارت در دست خود را با سه کارت در دست دیلر مقایسه کند و دست بهتر برنده می شود. در زیر توضیحات ساده ای از هر دست پوکر در بازی آورده شده است:

 • استرایت فلاش: این دست شامل سه عدد پشت سرهم، هم نوع می باشد. مثال: قلب 10-9-8
 • سه هم رتبه: این دست شامل سه کارت هم نوع می باشد. مثال:” ملکه-ملکه-ملکه
 • استرایت: این دست شامل سه کارت پشت سر هم می باشد. مثال: 8-7-6
 • فلاش: این دست شامل سه کارت هم خال می باشد. مثال: شاه-10-2 خاج
 • جفت یا Pair: این دست شامل دو کارت یک مرتبه می باشد. مثال: شاه-شاه- 10
 • کارت با ارزش یا High: این دست در صورت نبودن دست بالاتر بازی می شد. فرد دارنده ی کارت با ارزش برنده خواهد شد.

بازی کازینوی پوکر سه کارتی

اگرچه بازی  پوکر سه کارتی به صورت آنلاین سرگرم کننده است، اجرای این بازی به صورت زنده می تواند برای افراد جالب تر نیز باشد. بازیکنان به راحتی می توانند این بازی را در لاس وگاس پیدا کنند. بیشتر کازینوها در Sin City این بازی را به علاقه مندان ارائه می دهند. کازینوهای مختلفی این بازی را بر اساس سلایق شخصی به افراد ارائه می دهند. اگر به دنبال میزهایی با حداقل 15 دلار شرط  هستید، می توانید این بازی را در اکثر کازینوهای حاشیه ی لاس وگاس اجرا کنید. اگر می خواهید با حداقل مبالغ بازی کنید، بهتر است به نوار شمالی بروید. کازینوهای Circus و Riviera هر دو امکان بازی را با حداقل 5 دلار شرط به بازیکنان فراهم می کنند.

بازی پوکر سه کارتی به صورت آنلاین

اکثر بازیکنان ترجیح می دهند این بازی را به صورت آنلاین اجرا کنند، زیرا دسترسی به آن آسان تر است. در بازی به صورت آنلاین، انواع مختلف این بازی قابل رویت می باشند. شما می توانید ورژن های سنتی بازی و گونه های دیگر آن را به صورت آنلاین اجرا کنید. شناسایی استرانژی مناسب از طریق اجرای این بازی به صورت رایگان و قبل از شرط بندی با پول واقعی امکان پذیر می باشد. این یک مزیت بزرگ برای شما است! زیرا بازیکنان در کازینوهای سنتی چنین امکانی را نخواهند داشت. با اجرای بازی در قسمت تمرین، بازیکنان می توانند میزان شایستگی عملکرد خود را در بازی قبل از شرط بندی با پول واقعی بسنجند و در صورت جذاب و مناسب نیافتن بازی برای خود، بدون باخت پول، از بازی کناره گیری کنند.در بازی آنلاین امکان بهره مندی از بانس ها و طرح های تشویقی نیز وجود دارد.

پوکرسه کارتی با دیلر زنده

یکی از رایج ترین و محبوب ترین نوع بازی پوکر سه کارتی، بازی با دیلر زنده است. در این گونه بازی ها بازیکنان در زمان واقعی بازی های خود را اجرا می کنند. بازی در زمان واقعی جریان می یابد و بازیکنان باید در زمان واقعی تصمیم گیری کنند که این به هیجان بازی می افزاید. کازینوهای آنلاین بسیاری این گزینه را به علاقه مندان ارائه می دهند. بازیکنان می توانند با رجوع به این سایت ها بازی خود را در زمان واقعی شروع کرده و امکان حرف زدن با دیلر زنده را نیز داشته باشند.

چگونه می توان در پوکرسه کارتی برنده شد- استراتژی- نکات ضروری

پوکر سه کارتی بازی سرگرم کننده ای برای اجرا در کازینوی آنلاین است. با درک قوانین و رتبه های دست پوکر، می توانید به آسانی از اجرای این بازی لذت ببرید. پس از کسب این اطلاعات، وقت آن است که به سمت استراتژی یا نکات ضروری برای بهبود بازی بروید. در زیر چند نکته مفید برای شروع کار آورده شده است.

استراتژی ها

نکته شماره 1: مبلغ پرداختی ها در کازینوهای مختلف، متفاوت خواهد بود. از مبلغ پرداختی بر اساس شرط بندی Ante و Pair Plus آگاهی لازم را داشته باشید تا بتوانید سود مفیدی را نصیب خود کنید.

نکته شماره 2: هنگام مقایسه جداول پرداخت، به یاد داشته باشید که دست های رایج، بازپرداخت بیشتری خواهند داشت. بازی هایی که 5-4 در یک استرایت و 4-1 در فلاش پرداخت می کنند، نسبت به بازی هایی با 6-1 و 3-1 با دست های مشابه حاشیه سود میزبان کمتری دارند.

نکته شماره 3: استراتژی ترکیبی Ante-Play. با استفاده از این استراتژی، می توانید با داشتن یک دست ملکه-6-4 یا بهتر، شرط ترکیبی آنته پلی را ارائه دهید. در صورت برنده بودن یک جفت یا بهتر از آن در جدول پرداخت ها در طرف جفت پلاس، شرط خود را با یک ترکیب آنته پلی، هنگام کسب امتیاز در این دست، ارائه دهید. این کار شما را به سود خوبی می رساند.

نکته شماره 4: به یاد داشته باشید ارزش دستهایی که جفت یا بهتر ندارند بر اساس اولین کارت با ارزش تعیین می شوند. برابری با دومین دست با ارزش و سپس سومین دست با ارزش از میان برداشته می شود.

پوکر- بانس 6 کارت

عبارت بانس 6 کارت به یک شرط جانبی گفته می شود که در بازی پوکر سه کارتی یافت می شود. این شرط جانبی بر اساس بالاترین دست پنجم پوکر ایجاد شده از سه کارت دیلر و بازیکن  ارائه می شود. در لاس وگاس، این شرط جانبی اغلب در مکان های بازی Caesars Entertainment یافت می شود. با این شرط جانبی، هرچه دست شما باارزش تر باشد، بازده آن نیز بهتر می شود.

حتما ببینید

معرفی اسلات آشپزخانه ی چینی

معرفی اسلات آشپزخانه ی چینی

معرفی اسلات آشپزخانه ی چینی امکانات ماشین اسلات  آشپز خانه ی چینی در یک نگاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *