بونوس:
200 هزار تومان
بونوس خوش آمد گویی
* فقط مشتریان جدید. 100٪ پاداش مسابقه + اولین واریز.
5,0 rating
5.0
اعمال شرایط و ضوابط
فقط مشتریان جدید

بونوس:
200 هزار تومان
بونوس خوش آمد گویی
* فقط مشتریان جدید. 100٪ پاداش مسابقه + اولین واریز.
4,8 rating
4.8
اعمال شرایط و ضوابط
فقط مشتریان جدید

آموزش پوکر تگزاس هولدم

در پوکر تگزاس هولدم بازیکنان دو کارت دریافت می کنند (کارت های هول) و پس از آن راند شرط بندی شروع می شود. سه کارت عمومی( به نام فلاپ) هم زمان برگردانده می شوند و راند دیگر شرط بندی شروع می شود. دو کارت عمومی دیگر به ترتیب رو می شوند و پس از هر رونمایی یک راند بازی اجرا می شود. کارت های عمومی کارت های انجمن هستند و یک بازیکن می تواند هر ترکیبی از 5کارت از میان کارت های عمومی و شخصی را مورد استفاده قرار دهد. یک بازیکن می تواند از همه ی کارت های عمومی استفاده کرده و کارت های شخصی یک دست را مورد استفاده قرار ندهد. می توان از گزینه ی دیلر نیز استفاده کرد. ساختار عمومی متشکل از دو شرط مبهم می باشد ولی می توان بازی را با یک یا چندین شرط مبهم، یک آنته یا ترکیبی از مبهم ها همراه آنته نیز اجرا کرد.

آموزش پوکر تگزاس هولدم

راندهای شرط بندی

 • معامله ی اول- به هر بازیکن دو کارت به پشت پخش می شود، نام این کارت ها “هول کارت” یا “کارت های جیبی” می باشد.
 • اولین راند شرط بندی- بازی از بازیکن سمت چپ شرط مبهم بزرگ شروع شده و هر بازیکن می تواند طبق شرط مبهم بزرگ بازی کرده(کال)، افزایش داده یا فلد و کناره گیری کند. شرط مبهم بزرگ گزینه ی افزایش مقدار پات افزایش داده نشده را دارا می باشد.
 • فلاپ- دیلر یک کارت را کنار گذاشته و سپس سه کارت عمومی را به رو پخش می کند. به سه کارت اول فلاپ گفته می شود و سایر کارت های عمومی کارت های انجمن نامیده می شوند.
 • دومین راند شرط بندی- از بازیکن سمت چپ گزینه ی دیلر شروع شده و هر بازیکن حق چک یا شرط بندی را دارد. پس از ارائه ی شرط هر بازیکن می تواند افزایش، کال یا فلد کند.
 • چرخش turn- دیلر کارت دیگری را کنار گذاشته و یک کارت چهارمی را به رو به کارت های عمومی اضافه می کند. این کارت چهارم کارت چرخش یا خیابان چهارم نامیده می شود.
 • سومین راند شرط بندی- این راند نیز مشابه راند دوم اجرا می شود، البته مقادیر شرط ها عموما در بازی های دارای محدودیت دوبرابر می شود.
 • رودخانه River- دیلر کارت دیگری را کنار گذاشته و سپس کارت پنجم و نهایی را به کارت های عمومی اضافه می کند. نام این کارت پنجم رودخانه یا خیابان پنجم می باشد.
 • راند نهایی شرط بندی- که مشابه راندهای دوم و سوم اجرا می شود.
 • مرحله ی نهایی مسابقه Shotdown- با استفاده از بهترین ترکیب 5کارتی متشکل از کارت های هول و عمومی، سایر بازیکنان نیز دست های خود را رو می کنند و این کار از فرد شرط بند یا آخرین افزایش دهنده شروع می شود. (در صورت برابری، مبلغ پات به طور مساوی بین دست های برنده تقسیم می شود.)

آموزش بازی چهار برگ

سایر قوانین پوکر تگزاس هولدم

این قوانین صرفا موقع مواجه شدن با هرج و مرج مورد استفاده قرار می گیرند. نحوه ی عملکرد جایگاه ها و مبهم ها را در چنین شرایطی مطالعه کنید.

 • در صورت رونمایی از اولین یا دومین هول کارت پخش شده، کارت های پخش شده فاقد اعتبار می باشند. دیلر کارت ها را پس گرفته و دوباره بر زده و دوباره پخش می کند. در صورت روشدن کارت هول دیگری بخاطر اشتباه دیلر، دیلر کار را ادامه می دهد. کارت رو شده را نمی توان نگه داشت. پس از کامل شدن دست، دیلر می بایست این کارت را با یک کارت روی دسته ی کارت ها تعویض نماید و کارت روشده کنار گذاشته می شود. در صورت رو شدن بیش از یک کارت هول، کارت ها باید جمع آوری شده و دوباره پخش شوند.
 • در صورتی که فلاپی دارای تعداد کارت های زیادی باشد، باید کارت ها جمع شده و دوباره پخش شوند.
 • در صورتی که در فلاپی عمل پخش کارت ازنو صورت گیرد، و این کار ناشی از فلاپ نابهنگام کارت ها قبل از تکمیل شرط انجام شود، و یا فلاپ دربردارنده ی کارت های زیادی باشد، کارت های عمومی را با کارت های باقی مانده در دسته ی کارت ها ترکیب می کنیم. کارت کنارگذاشته شده روی میز باقی می ماند. پس از برزدن، دیلر دسته ی کارت ها را نصف کرده و فلاپ جدیدی را بدون کنار گذاشتن کارت دیگری پخش می کند.
 • در صورت رو کردن کارت چهارم در انجمن قبل از تکمیل شدن راند شرط بندی، حتی اگربازیکن بعدی فلد کرده باشد نیز، آن کارت از راند بازی خارج می شود. سپس شرط بندی تکمیل می شود. سپس دیلر کارت پنجم قرار گرفته در جایگاه چهارم را رو کرده و کنار می گذارد. پس از این راند شرط بندی، دیلر دسته ی کارت را دوباره بر می زند؛ این دسته، کارت های خارج شده از بازی را نیز شامل می شود ولی کارت های کنارگذاشته شده یا ردصلاحیت شده را شامل نمی شود. سپس دیلر دسته ی کارت ها را نصف کرده و کارت نهایی را بدون کنار گذاشتن کارتی، رو می کند. در صورت اشتباهی رو شدن کارت پنجم، دسته ی کارت ها دوباره برزده شده و همانند قبل بین بازیکنان پخش می شود.
 • در صورتی که دیلر به اشتباه یک کارت اضافه به بازیکن اول بدهد (پس از پخش اولین دست همه ی بازیکنان)، کارت اضافی به دسته ی کارت ها بازگردانده شده و به عنوان کارت کنارگذاشته شده درنظر گرفته می شود. در صورتی که دیلر بیش از یک کارت اضافی پخش کرده باشد، راند فاقد اعتبار می باشد.
 • در صورت اجرای بازی در انجمن، قبل از کنار گذاشتن کارت ها باید حرکت خود را اعلام کنید؛ در غیر این صورت تمام منافع تان به پات تعلق می گیرد.

حتما ببینید

راهنمای انواع شرط های هندیکاپ آسیایی در شرط بندی های ورزشی

راهنمای انواع شرط های هندیکاپ آسیایی در شرط بندی های ورزشی

راهنمای انواع شرط های هندیکاپ آسیایی در شرط بندی های ورزشی – شرط بندی آسیایی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *