بونوس:
200 هزار تومان
بونوس خوش آمد گویی
* فقط مشتریان جدید. 100٪ پاداش مسابقه + اولین واریز.
5,0 rating
5.0
اعمال شرایط و ضوابط
فقط مشتریان جدید

بونوس:
200 هزار تومان
بونوس خوش آمد گویی
* فقط مشتریان جدید. 100٪ پاداش مسابقه + اولین واریز.
2,5 rating
2.5
اعمال شرایط و ضوابط
فقط مشتریان جدید

جدول زمان بندی مسابقات جام جهانی فوتبال 2022

جدول زمان بندی مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 – در این مطلب جدول زمان بندی مسابقات مرحله ی گروهی تیم های حاضر در گروه های مختلف بازی های مرحله ی گروهی مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 قطر را برای شما آورده ایم.

زمان مسابقات روز اول بازی های تیم های هر گروه:

گروه A:

بازی تیم های ملی فوتبال قطر – اکوادور (ساعت 19:30 / تاریخ 29 آبان )

بازی تیم های ملی فوتبال سنگال- هلند (ساعت 19:30 / تاریخ 30 آبان)

گروه B:

بازی تیم های ملی فوتبال انگلیس- ایران (ساعت 16:10 / تاریخ 30 آبان)

بازی تیم های ملی فوتبال ایالت متحده ی آمریکا- ولز (سایعت 22:30/ تاریخ 30 آبان)

گروه C:

بازی تیم های ملی فوتبال آرژانتین- عربستان سعودی (ساعت 13:30 / تاریخ 1 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال مکزیک – لهستان (ساعت 19:30/ تاریخ 1 آذر)

گروه D:

بازی تیم های ملی فوتبال دانمارک- تونس (ساعت 16:30/ تاریخ 1 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال فرانسه – استرالیا (ساعت 22:30 / تاریخ 1 آذر)

گروه E:

بازی تیم های ملی فوتبال اسپانیا- کاستاریکا (ساعت 19:30 / تاریخ 2 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال آلمان- ژاپن (ساعت 16:30/ تاریخ 2 آذر)

گروه F:

بازی تیم های ملی فوتبال مراکش- کرواسی (ساعت 13:30 / تاریخ 2 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال بلژیک کانادا (ساعت 22:30 / تاریخ 2 آذر)

گروه G:

بازی تیم های ملی فوتبال سوئیس- کامرون (ساعت 13:30 / تاریخ 3 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال برزیل- صربستان (ساعت 22:30 / تاریخ 3 آذر)

گروه H:

بازی تیم های ملی فوتبال اروگوئه- کره ی جنوبی (ساعت 16:30/ تاریخ 3 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال پرتغال – غنا (ساعت 19:30 / تاریخ 3 آذر)

جدول زمان بندی مسابقات جام جهانی فوتبال 2022

زمان مسابقات روز دوم بازی های تیم های هر گروه

گروه A:

بازی تیم های ملی فوتبال قطر- سنگال ( ساعت 16:30 / تاریخ 4 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال هلند- اکوادور (ساعت 19:30 / تاریخ 4 آذر)

گروه B:

بازی تیم های ملی فوتبال ولز- ایران (ساعت 13:30/ تاریخ 4 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال ایالت متحده ی آمریکا (ساعت 22:30 /تاریخ 4 آذر)

گروه C:

بازی تیم های ملی فوتبال لهستان- عربستان سعودی (ساعت 16:30/ تاریخ 5 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال آرژانتین- مکزیک (ساعت 22:30/ تاریخ 5 آذر)

گروه D:

بازی تیم های ملی فوتبال تونس- استرالیا (ساعت 13:30 / تاریخ 5 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال فرانسه- دانمارک (ساعت 19:30 / تاریخ 5 آذر)

گروه E:

بازی تیم های ملی فوتبال ژاپن – کاستاریکا (ساعت 13:30 / تاریخ 6 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال اسپانیا- ژاپن (ساعت 22:30 / تاریخ 6 آذر)

گروه F:

بازی تیم های ملی فوتبال بلژیک- مراکش (ساعت 16:30 / تاریخ 6 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال کرواسی- کانادا (ساعت 19:30 / تاریخ 6 آذر)

گروه G:

بازی تیم های ملی فوتبال کامرون- صربستان (ساعت 13:30 / تاریخ 7 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال برزیل- سوئیس (ساعت 19:30 / تاریخ 7 آذر)

گروه H:

بازی تیم های ملی فوتبال کره ی جنوبی – غنا (ساعت 16:30/ تاریخ 7 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال پرتغال – اروگوئه (ساعت 22:30/ تاریخ 7 آذر)

زمان مسابقات روز سوم بازی های تیم های هر گروه

گروه A:

بازی تیم های ملی فوتبال اکوادور- سنگال (ساعت 18:30/ تاریخ 8 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال هلند- قطر (ساعت 18: 30 / تاریخ 8 آذر)

گروه B:

بازی تیم های ملی فوتبال ایران- ایالت متحده ی آمریکا (ساعت 22:30 / تاریخ 8 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال ولز- انگلیس (ساعت 22:30 / تاریخ 8 آذر)

گروه D:

بازی تیم های ملی فوتبال تونس- فرانسه (ساعت 18:30/ تاریخ 9 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال استرالیا- دانمارک (ساعت 18:30 / تاریخ 9 آذر)

گروه C:

بازی تیم های ملی فوتبال لهستان- آرژانتین (ساعت 22:30/ تاریخ 9 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال عربستان سعودی – مکزیک ( ساعت 22:30/ تاریخ 9 آذر)

گروه F:

بازی تیم های ملی فوتبال کرواسی- بلژیک (ساعت 18:30 / تاریخ 10 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال کانادا- مراکش (ساهت 18:30 / تاریخ 10 آذر)

گروه E:

بازی تیم های ملی فوتبال ژاپن- اسپانیا (ساعت 22:30 /تاریخ 10 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال کاستاریکا- آلمان (ساعت 22:30 / تاریخ 10 آذر)

گروه H:

بازی تیم های ملی فوتبال کره ی جنوبی- پرتغال (ساعت 18:30/ تاریخ 11 آذر)

بازی تیم های ملی فوتبال غنا- اروگوئه (ساعت 18:30 / تاریخ 11 آذر)

گروه G:

بازی تیم های ملی فوتبال صربستان- سوئیس (ساعت 22:30/ تاریخ 11 آذر

بازی تیم های ملی فوتبال کامرون– برزیل (ساعت 22:30/ تاریخ 11 آذر)

چطور می توان از شرط بندی روی مسابقات جام جهانی فوتبال سود به دست آورد؟

در راستای انتخاب بهترین میکس فوتبالی دو راهبرد اصلی وجود دارد. یک راهبرد این است که خودتان بتوانید قضاوت خوبی درباره ی ارزش واقعی میکس های فوتبالی بکنید که در این صورت می بایست اطمینان حاصل کنید که شانس برد درهرهفته با شرط های شماست و یا بهترین پیشنهادات فوتبالی روبه رویید.

در صورتی که شما در ارائه کوپن های برنده ی فوتبال مهارت زیادی نداشته باشید می بایست برای یافتن نکته های ارزشمند در این راستا اقدام کنید.

مزایای شرط میکس در فوتبال چیست؟

شرط میکس در فوتبال راهی است برای برد سود زیاد از سرمایه های کم.

یک فرد علاقه مند به شرط بندی می تواند با سرمایه ای بسیار کم در یک روز، ثروت کوچکی را از طریق شرط های چندگانه بروی فوتبال نصیب خود کند.

تنها با برد در یک شرط میکس فوتبال، برخی از افراد می توانند پول لازم برای رفاه لازم در زندگی شان را تا آخر عمر به دست آورند.

شرط های میکس فوتبال در کنار سودآوری، سرگرمی و هیجان را برای کاربراین به ارمغان می آورند.

عموما افراد زیادی به لیگ های ضعیف ترو یا مسابقات خارجی علاقه مند نیستند. ولی با ارائه یک شرط میکس فوتبال می توانید آخر هفته ی پرهیجانی را پشت سر گذارید.

در صورتی که آخرهفته ها جلوی تلویزیون وقت می گذرانید، این کار اسباب تفریح شما خواهد بود.

بهترین سایت های شرط بندی در شرط های میکس فوتبال کدامند؟

میزان شانس شرط میکس فوتبال شما تا حد زیادی به سایتی وابسته است که از طریق آن بت خود را ارائه می دهید، بدین ترتیب بهترین حرکت در این راستا بهره گیری از تعداد زیادی از این سایت ها ست.

کدام سایت شرط بندی شرط میکس شما را بیمه می کند؟

بیمه ی شرط میکس در صورت باخت یکی از تیم های موجود در میکس، آن را به عنوان بت رایگان بشمار آورده و پول کاربر را به وی برمیگرداند.

این ویژگی در سال های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده است. به طوریکه، هم اکنون شاهد تعداد وسیعی از سایت ها با این امکان می باشیم.

Acca Edge چیست؟

به شرط های میکس  (سه گانه یا بیشتر) در ورزش های مختلف اعمال می شود که در صورت انتخاب آن، در صورتی که یک گزینه میکس در شرط بندی با  باخت روبرو شود، شانس برد شما در قبال دریافت پول نقد اندکی کاهش می یابد.

چقدر می توانم از شرط بندی با میکس های فوتبال پول بدست آورم؟

مقدار حداکثرسود ارائه شده توسط سایت های شرط بندی بر اساس نوع ورزش برگزیده، کیفیت و رده ی مسابقاتی که به روی آن ها شرط می بندید متفاوت است. بیشترین مقدار سود در سایت های بزرگ در شرط های میکس فوتبال می تواند تا 1میلیون پاند برسد.

توجه به ماکسیمم مقدار قابل برداشت برد یک شرط بندی موضوع حائز اهمیتی است. شما می توانید با ارائه گزینه های مختلف در پی دریافت حداکثر سود ممکن باشید.

درصورتی که با سرمایه ی زیاد ریسک زیاد می کنید و یا احتمال برد خود را بالا می بینید، بهتر است یه سایت هایی رجوع کنید که حداکثر سود ممکن را به شما می دهند.

چند تیم را می بایست در میکس فوتبال قرار دهیم؟

هرچه تعداد تیم هایی که در بت های خود می گنجانید بیشتر باشد، همانقدر ریسک بالایی را می پذیرید، ولی در صورت برد، سود شما نیز بیشترخواهد بود.در غیر این صورت با گزینش تعداد محدود تیم ها در شرط خود، سودتان را نیز محدود خواهید کرد.

ترجیح شما هرچه باشد، منطقی است که تیم های با ارزشی را در میکس خود قرار دهید.

معنی ارزش در اینجا این است که احتمال برد تیم های برگزیده تان در میکسی که ارائه  می دهید زیاد باشد. این کار الزاما به معنی تلاش برای گزینش تیم هایی که فکر می کنید قدرت برد مسابقات را دارند،نیست. بلکه باید احتمالات و اتفاقات غیرقابل پیش بینی را نیز در نظر بگیرید.

چه بت هایی را می توان در شرط میکس فوتبال قرار داد؟

دو تیم با احتمال کسب امتیاز در شرط میکس

طی سال های طولانی 99% شرط های میکس صرفا از 1×2 )برد برد می آورد) تشکیل شده بودند. البته، در سال های اخیر انتخاب دو تیم با احتمال کسب امتیاز (و یا BTTS) نیز به همان اندازه دارای محبوبیت شده  اند.

دو ترکیب محبوب دو تیم با احتمال کسب امتیاز در میکس ها عبارتند از آری- دو تیم احتمال کسب امتیاز دارند. دلیل محبوبیت این بت بدان دلیل است که تازمانی که دو تیم احتمال کسب امتیاز داشته باشند و یا در چند دقیقه ی آخر بازی نیز 0-0 باشند، شما هنوز شانس برنده شدن را دارید. شما همچنین می توانید یک تیم را در بت BTTS خود برنده ثبت کنید.

کسب قهرمانی جام جهانی قطر توسط برزیل امکان دارد؟

بدین ترتیب شما با مجموعه ی گسترده ای از گزینه های شرط بندی رو برو خواهید شد: احتمال کسب  امتیاز دو  تیم و یا عدم کسب امتیاز دو تیم حتی در صورت برد میزبان، مساوی و برد تیم مهمان. اکثر بردهای بزرگ شرط میکس فوتبال ناشی از میکس های شامل این بت ها است در صورتی که شانس برد عموما در ابتدا زیاد بالا به نظر نیامده است.

سایر بازارهای محبوب شرط میکس فوتبال

سایر بازارهای فوتبال که می توان در شرط میکس هفته ای فوتبال قرار داد شامل گل ها در زمان های خاص و تعداد کل گل ها می شوند.

مهاجم فوروارد در مقابل یک طرف ضعیف معمولا یک سایه از احتمال ایجاد یک قهرمان قوی در یک میکس میکس خواهد بود.

بازار گل های کل با تعداد گل های زیر/بالای 2.5 مشهور است و به عنوان بازاری رایج شناخته می شود. احتمال برد کم است (نحبوب در شرط میکس) ولی به اندازه ای هست که بشود در شرط گنجاند. محدوده ی متفاوتی از تعداد گل ها نیز موجود است (1.5.3،5 و  غیره) و این احتمالات را تغییر خواهد داد.

بازار های فوتبال مانند دریافت کننده گل  اول و امتیاز دقیق نیز در بین علاقه مندان به شرط بندی محبوبیت دارند اما عموما در شرط های میکس قرار نمی گیرند زیرا پیش بینی آن ها بسیار سخت تر  است.این امر احتمالات را تحت تاثیر قرار داده و البته این بدان معنا نیست که این بازارها ارزش شرط بندی نداشته باشند.

البته شرط های گونه بازارها بهتر است در permed multiples ها استفاده شوند تا شرط های میکس. در شرط های میکس، شما همیشه بروی برنده شدن تمامی گزینه های خود شرط می بندید. اما در permed multiples شما می توانید به روی گزینه های مختلف شرط ببندید. همه یا فقط یکی. و این بسته به انتخاب شما است. فقط بخاطر داشته باشید که هرچه تعداد گزینش هایتان بیشتر باشد، تعداد گزینه های جایگزین نیز بیشتر خواهد بود.

چگونه می توان احتمالات شرط میکس را محاسبه کرد؟

محاسبه ی احتمالات شرط میکس فوتبال ممکن است ابتدا کمی دشوار به نظر آید ولی در واقع زیاد سخت نیست. بهترین راه آن انتخاب گزینه های مطلوب و شرط بندی از طریق سایت ها است. اگر این گزینه را ندارید می توانید به ماشین حساب گوشی تان رجوع کنید. در صورتی که احتمالات هر مجموعه به شکل کسر است (برای مثال ½) براحتی عدد اول را به عدد دوم تقسیم کنید و سپس با افزودن یک آن را به عدد اعشاری تبدیل کنید.

به محض اینکه مجموعه های انتخابی تان به شکل اعشار در آمدند، همه شان را در هم ضرب کنید تا احتمال شرط میکس فوتبالتان بدست آید. برای محاسبه سود شرط خود، احتمالات کلی را در سرمایه تان ضرب کنید.

آیا می بایست شرط میکس فوتبال خود را کش آوت کنیم؟

کش آوت به علاقه مندان به شرط بندی اجازه می دهد تا از شرط هایی که احتمال باخت دارند سود ببرند و بدین دلیل به محبوبیت زیادی دست یافته است. البته با یاد داشته باشید که احتمالات پیشنهادی برای کش آوت  تا حد زیادی به سایت انتخابی تان وابسته است.

در صورت تمایل به کش آوت وقتی که بازی های مختلف در حال اجرا هستند، می بایست از گزینه کش اوت سایت استفاده کرد.

آیا  می بایست لیگ برتر را در شرط میکس فوتبال خود بگنجانیم؟

بدلیل محبوبیت لیگ برتر، اکثر شرط ها بروی این لیگ متمرکز می شوند. شرط های ارزشی عموما در شرط میکس لیگ برتر به چشم می خورند اما فکر نکنید که صرفا چون اطلاعاتتان درباره لیگ برتر بیش از سایر لیگ ها است می توانید همیشه از طریق سایت ها به سود برسید.

اطلاعات در باره لیگ برتر را می توان همه جا پیدا کرد، اما مطمئت باشید که درست ترینان ها در سایت ها خواهد بود. در صورتی که تمایل دارید مجموعه میکس تیم های فوتبال را خودتان برگزینید بهتر است در لیگ های پایین تر و برخی لیگ های خارجی که پیش بینی ها در آن ها راحت تر است شرط ببندید.

شرط میکس فوتبال Ante Post

Ante Post عنوانی است که به شرط بندی های قبل از شروع فصل فوتبال اتخاذ می شود. یکی از انواع شرط های میکس Ante Post شرطی است که بروی برنده های هر لیگ برتر، قهرمانی، لیگ یک و دو می بندند.شرط میکس فوتبال Ante Post صرفا محدود این بازارها نمی شوند.شرط میکس به روی تعداد گل ها برتر، شرط میکس واگذاری بازی و شرط های میکس تشویقی از جمله بازارهایی هستند که در این میکس به چشم می خورند.

جشنواره های بزرگ نیز راه خود را به میکس های فوتبال باز کرده اند.

در شرط های قهرمانی اروپا یا جام جهانی تیم ها جزو دسته های شایسته، ناموفق، تیم هایی با تعداد گل برتر و برنده ی رده ی گروهی دسته بندی می شوند.

حتما ببینید

معرفی و آموزش انواع بازی های پوکر سه کارتی

معرفی و آموزش انواع بازی های پوکر سه کارتی

معرفی و آموزش انواع بازی های پوکر سه کارتی – چطور در بازی پوکر سه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *